EN

Αστικό Δίκαιο

Το αστικό δίκαιο περιέχει τους κανόνες που καθορίζουν τις ιδιωτικές έννομες σχέσεις όλων των φυσικών και νομικών προσώπων. Οι κυριότεροι τομείς ενασχόλησής μας σχετικά με το αστικό δίκαιο αφορούν:

ΑΚΙΝΗΤΑ

Συνεργαζόμαστε με επιλεγμένους συμβολαιογράφους, μηχανικούς, εκτιμητές ακινήτων και φοροτεχνικούς, για να προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν την απόκτηση, διατήρηση, διαχείριση και μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας.

Επιπλέον, το δικηγορικό μας γραφείο: «Ι.Π. Χριστοδούλου», διατηρεί την ιστοσελίδα symbolaia.gr που έχει δημιουργηθεί με αποκλειστικό σκοπό τη δωρεάν ενημέρωση και την απάντηση εξατομικευμένων ερωτήσεων επάνω θέματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών και συμβάσεων που καταγράφουν λεπτομερώς τις οικονομικές και άλλες συμφωνίες φυσικών προσώπων και εταιρειών στο πλαίσιο των προσωπικών και εμπορικών τους συναλλαγών.
Επιτυγχάνουμε τη σαφή αποτύπωση όλων των όρων των συμφωνιών των αντισυμβαλλόμενων μερών με τη σύναψη ρητών ιδιωτικών συμφωνητικών, συμβάσεων έργων, franchise, leasing κ.α..

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Αναλαμβάνουμε την ίδρυση και εκπροσώπηση εταιρειών κάθε μορφής στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, μέσα από ένα δίκτυο προσεκτικά επιλεγμένων και αξιόπιστων συνεργατών.
Φροντίζουμε για την έννομη και ομαλή δραστηριότητα κάθε επιχείρησης παρέχοντας έμπρακτη υποστήριξη και εξειδικευμένες συμβουλές σε εργασιακά, οικονομικά και φορολογικά θέματα.
Επίσης, διασφαλίζουμε τη διαχείριση οποιωνδήποτε ζητημάτων προκύπτουν κατά τη συναλλακτική τους δραστηριότητα, αλλά και τη δίκαιη διανομή των περιουσιακών στοιχείων στους εταίρους και στους δανειστές κατά τη διαδικασία λύσης τους.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ

Διαχειριζόμαστε περιπτώσεις κληρονομιών είτε εξ’ αδιαθέτου, ή εκ διαθήκης σε συνεργασία με τους έμπειρους φοροτεχνικούς και συμβολαιογράφους της ομάδας μας. Διεκπεραιώνουμε όλες τις κληρονομικές διαδικασίες και επεμβαίνουμε δικαστικώς σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων.
Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής, οι οποίες συνήθως πέραν του κληρονομικού, άπτονται του φορολογικού και κάθε άλλου δίκαιου που σχετίζεται με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κληρονομούμενου εν ζωή.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρέχουμε υπεύθυνες συμβουλές για την αποκατάσταση και την επίλυση διαταραγμένων προσωπικών και περιουσιακών σχέσεων με ευαισθησία και διακριτικότητα. Επιτυγχάνουμε δίκαιους συμβιβασμούς και σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας παρέχουμε νομική εκπροσώπηση με εμπειρία και κύρος.
Επεξεργαζόμαστε και εισηγούμαστε σύμφωνα συμβίωσης που ρυθμίζουν τις προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις των συζύγων βάσει του οικογενειακού δικαίου και της πολυετούς μας εμπειρίας σε θέματα ισότητας των φύλων.

ΔΑΝΕΙΑ

Προασπίζουμε τα δικαιώματα των δανειοληπτών έναντι των τραπεζικών ιδρυμάτων ελαχιστοποιώντας τις αξιώσεις τους και αποτρέποντας διαδικασίες κατάσχεσης ακινήτων.
Περιορίζουμε τη δυνατότητα έκδοσης διαταγών πληρωμής, ή αξιώνουμε την ακύρωσή τους, αμφισβητώντας τα λογιστικά τους στοιχεία και την αποδεικτική τους δύναμη, βάσει της εφαρμογής του νόμου περί προστασίας καταναλωτών.

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα ονομάζονται τα αποκλειστικά δικαιώματα που αποκτά ο πνευματικός δημιουργός πάνω στα πρωτότυπα έργα του. Τα πνευματικά δικαιώματα υφίστανται σε έργα τέχνης και λογοτεχνίας, φωτογραφίες και βίντεο, θέατρο, βιβλία αλλά και σε άλλες δημιουργίες όπως λογισμικό ή βάσεις δεδομένων.

Εμπορικά Σήματα

Κατοχυρώνουμε εμπορικά σήματα στο όνομα φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διεξάγουμε ελέγχους διαθεσιμότητας εμπορικών ονομάτων και συμβουλεύουμε τους εντολείς μας έτσι ώστε να αποκτούν τη μέγιστη προστασία του εμπορικού τους σήματος για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους.

Internet Law

Διαθέτουμε ειδικευμένη γνώση σε θέματα που αφορούν το δίκαιο του κυβερνοχώρου. Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη σε νεοσύστατες (startup companies) από την ίδρυση τους και σε όλη τη διάρκεια της εμπορικής τους δραστηριότητας. Αναλαμβάνουμε την ενεργή προστασία όλων των πνευματικών δικαιωμάτων που διακινούνται στο Internet και συμβουλεύουμε τους εντολείς μας σε θέματα που άπτονται της προστασίας των συναλλαγών τους στο διαδίκτυο και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών τους.

Ποινικό Δίκαιο

Το ποινικό δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου οι οποίοι αναγορεύουν σε έγκλημα ορισμένες συμπεριφορές και απειλούν κατά αυτών ποινικές κυρώσεις. Οι κυριότερες ενέργειες μας στο χώρο του ποινικού δίκαιο αφορούν:

Αξιολογούμε κατ’ αρχήν τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία αξιόποινων συμπεριφορών και τα υπαγάγουμε στους αντίστοιχους κανόνες του Ποινικού Δικαίου. Συντάσσουμε με γνώμονα την αληθινή και λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων και την προστασία του εντολέα μας αξιόπιστες μηνύσεις ή αναφορές προς τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Απολογητικά υπομνήματα

Συνδράμουμε τον μηνυόμενο κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης ή της κυρίας ανάκρισης κατ’ αρχήν εξετάζοντας διεξοδικά όλα τα στοιχεία της δικογραφίας και χαράζοντας την ενδεδειγμένη υπερασπιστική γραμμή. Συντάσσουμε έγγραφες εξηγήσεις ή απολογητικά υπομνήματα και πετυχαίνουμε από το στάδιο αυτό την απόσυρση ή τον περιορισμό των κατηγοριών και τη μη επιβολή περιοριστικών όρων.

Δικαστική υποστήριξη

Διαθέτουμε άρτια γνώση και πολύχρονη πείρα με θετικά αποτελέσματα στην υπεράσπιση του εντολέα μας στα δικαστήρια όλων των βαθμίδων όλης της Επικράτειας. Δίνουμε έμφαση στην προετοιμασία του χειρισμού της κάθε υποθέσεως, ελέγχουμε την νομιμότητα της διαδικασίας της ποινικής δίκης και αναπτύσσουμε εμπεριστατωμένη αγόρευση.
Οι κυριότεροι τομείς ενασχόλησης μας στο χώρο του Ποινικού δικαίου είναι σε ζητήματα:
Τιμής, Αξιοπρέπειας και Επαγγελματικής Πίστης
Εγκλημάτων κατά της περιουσίας
Σωματικών και υλικών βλαβών
Τροχαίων ατυχημάτων
Απάτης, Υπεξερέσεως, Απιστίας και παράβασης καθήκοντος